World Day for Safety & Health At Work 2022

World Day for Safety & Health At Work 2022
28-04-2022

Op donderdag 28 April 2022 wordt er een speciale dag gevierd, waarbij wij stilstaan bij de “Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op de Werk”/ “World Day For Safety & Health At Work”. Sinds 2003 wordt deze dag door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) herdacht. Het doel hiervan is dat wij het bewustzijn vergoten met betrekking tot de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziektes vergroten.

 

FernandesGroup staat samen met haar business units stil bij deze speciale dag.

In verband hiermee zullen er activiteiten om deze awareness onder het personeel te vergroten.

 

Het thema van dit jaar dat is uitgeroepen door het (ILO) is: Let’s act together, to build a positive Health and Safety Culture. Dit thema is als inspiratie gebruikt voor de slogan: Na FernandesGroup wi é kibri makandra, nanga grontapu”, die geformuleerd werd door de commissie.