Health, Safety, Environment & Quality (HSEQ) beleid

Fernandes Autohandel N.V. (FAH), als deel van de FernandesGroup of Companies, streeft continu de toonaangevende positie na in de “Automotive Sector” in Suriname en in de regio. Daarom zijn onze klanten niet beperkt tot particulieren, maar bestaan uit   diverse bedrijven binnen en buiten de autobranche, wederverkopers, multinationals, de overheid, openbare instellingen, olie-industrie, banken en verzekeringsmaatschappijen.

Onze focus kan samengevat worden in de volgende 3 beleidsgebieden die leidend zijn bij onze bedrijfsvoering:

Procesmanagement met als doel continu verbetering en groei

  • Duidelijkheid in de organisatie door middel van vastgelegde bevoegdheden, procedures, veiligheid, gezondheid, milieuregels en benchmarking met ‘best practices’;
  • Het identificeren en elimineren van alle werk gerelateerde risico’s om bedrijfscontinuïteit en een veilige, gezonde, en milieuvriendelijke werkomgeving te garanderen;
  • Het continu trainen, opleiden, consulteren en motiveren van ons personeel zodat zij zich ontplooien en hun competenties aanscherpen om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Een duurzame partner voor omgeving en maatschappij

  • Blijven voldoen aan alle wettelijke eisen en streven naar excellentie door te voldoen aan de relevante technische, veiligheids- gezondheid- en milieurichtlijnen;
  • Duurzame relaties aangaan met onze stakeholders met als doel een maximale benutting van de samenwerking.
  • Zorgdragen dat het afval, dat door FAH wordt gegenereerd, op verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en verwerkt (3R strategie: “Reduce”, “Reuse”, “Recycle”);

“Customer Intimacy” via “Operational Excellence”

  •   Handhaven en verhogen van de klanttevredenheid door klantgerichtheid door te voeren in onze bedrijfscultuur, processen en klantcontactmomenten.
  • Het continu verbeteren van onze processen door ons continu te verplaatsen in de schoenen van de klant, door vragen en waarderen van klant feedback (beleving van de dienstverlening) en assessments zoals interne audits.

Hiertoe is ons managementsysteem gecertificeerd uitgaande van de principes volgens de ISO 9001:2015. De basis van ons bedrijfscultuur is gericht op continue verbetering van de HSEQ- prestaties van onze bedrijfsvoering.

Dit beleid wordt jaarlijks op basis hiervan geëvalueerd, zodat het relevant en passend voor de organisatie strategie blijft.

Het management geeft met de ondertekening van deze beleidsverklaring betrokkenheid en verantwoordelijkheid aan met betrekking tot beheer over de FAH HSEQ focus gebieden.